• Mazzoni, Nino : Trottola musicale for Harp (1982)

   Sample Pages

Nino Mazzoni

Trottola musicale for Harp (1982)

  • Editor: Rajka Dobronić-Mazzoni
  • Publisher: Ut Orpheus
  • Code: MAG 64
  •   In Stock
  • € 11.95


Author: Nino Mazzoni (1922-1983)

Editor: Rajka Dobronić-Mazzoni

Publication Date: 3/1/1999

Series: Magadis

Pages: pp. 12

Size: 210x297 mm

Binding: Saddle stitching

ISMN: 979-0-2153-0501-4

Code: MAG 64