Contemporary Music


Manzino, Giuseppe : Selected Piano Works - Vol. 1

Manzino, Giuseppe

Selected Piano Works - Vol. 1

[XXS 101]

Manzino, Giuseppe : Selected Piano Works - Vol. 2

Manzino, Giuseppe

Selected Piano Works - Vol. 2

[XXS 102]

Manzino, Giuseppe : Sinfonia for Organ 4 Hands (1989)

Manzino, Giuseppe

Sinfonia for Organ 4 Hands (1989)

[XXS 3]

Manzino, Giuseppe : Sonata No. 1 for Piano (1956)

Manzino, Giuseppe

Sonata No. 1 for Piano (1956)

[XXS 17]

Manzino, Giuseppe : Sonata No. 1 for Violin and Piano (1953)

Manzino, Giuseppe

Sonata No. 1 for Violin and Piano (1953)

[XXS 51]

Manzino, Giuseppe : Sonata No. 2 for Piano (1974)

Manzino, Giuseppe

Sonata No. 2 for Piano (1974)

[XXS 27]

Manzino, Giuseppe : Sonata No. 2 for Violin and Piano

Manzino, Giuseppe

Sonata No. 2 for Violin and Piano

[XXS 15]

Manzino, Giuseppe : Sonata No. 3 (breve) for Piano (1974)

Manzino, Giuseppe

Sonata No. 3 (breve) for Piano (1974)

[XXS 28]

Manzino, Giuseppe : Sonatina for Trumpet and Piano (1961)

Manzino, Giuseppe

Sonatina for Trumpet and Piano (1961)

[XXS 6]

Manzino, Giuseppe : String Quartet (1961)

Manzino, Giuseppe

String Quartet (1961)

[XXS 29]

Mazzoni, Nino : Trottola musicale for Harp (1982)

Mazzoni, Nino

Trottola musicale for Harp (1982)

[MAG 64]

Showing 193 to 216 of 312 (13 pages)